Ćirilica  |  Latinica  |  English  |  
   
 
Naslovna  >  Kontakt
 
O nama Verzija za štampu

Turistička organizacija je osnovana odlukom Skupštine opštine Surdulica od 26. decembra 2001. godine, kao javna služba opštine Surdulica čiji je osnovni zadatak izrada programa razvoja i unapređenje turizma na području opštine sa posebnim osvrtom na Vlasinu i Vlasinsko jezero.

Delatnosti TO Surdulica:

 1. Priprema i izrada plana i programa razvoja i unapređenje turizma
 2. Promocija turističkih vrednosti opštine
 3. Koordinacija aktivnosti i saradnja između privrednih i drugih subjekata koji posredno i neposredno deluju na unapređenje i promociju turizma
 4. Obezbeđivanje i izrada informativno-propagandnog materijala za promociju turističkih vrednosti opštine
 5. Prikupljanje i objavljivanje informacija o celokupnoj ponudi na teritoriji opštine
 6. Organizovanje i učešće na turističkim, naučnim, sportskim, kulturnim i drugim manifestacijama
 7. Organizacija turističko-informativnih centara (za prihvat turista, pružanje besplatnih informacija, upoznavanje turista sa kvalitetom turističke ponude i dr.)
 8. Promocija turističkih vrednosti opštine na domaćim i međunarodnim sajmovima turizma

Turističke usluge koje TO pruža:

 1. Rezervacija hotelskog smeštaja
 2. Rezervacija soba u domaćem smeštaju
 3. Pružanje informacija turistima

Organi TO su: upravni odbor, nadzorni odbor i direktor.

 • Upravi odbor čine 5 članova koje bira skupština opštine na 4 godine.
 • Nadzorni odbor čine 3 člana koje bira skupština opštine na 4 godine.
 • Direktora TO postavlja i razrešava skupština opštine.

Struktura zapošljenih u TO po sistematizaciji radnih mesta:

 1. Direktor - Nikolić Biljana
 2. Samostalni stručni saradnik za marketing, istraživanje tržišta i unapređenje turizma - Marković Mirjana
 3. Referent za administrativno-računovodstvene poslove - Stojković Dragana
 4. Vozač - Milošević Stojan
 
Opština Surdulica
Javne nabavke
Predeo izuzetnih odlika Vlasina
Surdulički Kulturni Centar
Progres
YouTube kanal
Katalog - Koprivštica
Katalog - Surdulica
Strategi? v ob?inite Surdulica i Kopriv?ica
Strategija u opštinama Surdulica i Koprivštica
Dunav osiguranje
Soulfood
Srbija.Moja zemlja.Moje putovanje
 
         
Turistička organizacija opštine Surdulica © 2011
Sva prava zadržana  |  Mapa sajta  |  Poseta: 1.605.745